pomoc rzecznika finansowego

Kiedy możesz liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego?

Osoby korzystające z usług firm pożyczkowych mogą być narażone na oszustwo. Co zrobić, gdy zostaniemy oszukani przez taką instytucję lub kogoś podszywającego się pod nią? Najlepszym rozwiązaniem jest złożenie zażalenia do podmiotu finansowego. Gdy spotykamy się z odrzuceniem reklamacji to nie odpuszczajmy. Warto zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. To organ powołany by wspierać konsumentów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Jego zadaniem jest wsparcie w postępowaniu sądowym, poradnictwo oraz interwencje i postępowania polubowne. Poniższy artykuł odpowie na pytania kiedy można liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego, jakie są jego zadania i jak się z nim skontaktować.

Zadania Rzecznika Finansowego

Zgodnie z Art. 17 Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym:

„Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, których interesy reprezentuje, występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów prawnych, informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego, inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, przekazywanie do Komisji Nadzoru Finansowego informacji o liczbie i charakterze skarg wskazujących na naruszenia.”

Kiedy możesz liczyć na pomoc Rzecznika Finansowego?

Na pomoc Rzecznika Finansowego może liczyć każda osoba, której reklamacja została odrzucona przez podmiot rynku finansowego tj. instytucje bankowe i pozabankowe. Ważne, że do rzecznika możemy się zgłosić wyłącznie, gdy inne ścieżki reklamacji zawiodą oraz nie zgadzamy się z ostateczną decyzją odnosząca się do naszego roszczenia. Na wsparcie rzecznika finansowego mogą liczyć również osoby, które na swoją reklamacje nie otrzymały odpowiedzi. Warto wiedzieć, że każda instytucja finansowa ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji do 30 dni roboczych.

Kontakt z Rzecznikiem Finansowym

Zaciągnięcie pożyczki ratalnej online w renomowanych i zaufanych instytucjach jest bezpieczne. Zdążają się jednak sytuacje, że umowa pożyczki będzie niepoprawna lub jej zapisy nie będą jednoznaczne i jasne. W takich okolicznościach warto skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym. Można to zrobić telefonicznie, drogą mailową oraz poprzez prywatną wiadomość na oficjalnym profilu Rzecznika na Facebooku.

Jak złożyć reklamację do Rzecznika Finansowego

Wniosek do Rzecznika Finansowego należy złożyć w formie pisemnej zgodnie ze wzorem widniejącym na jego stronie internetowej. Można wy tym celu skorzystać z poczty elektronicznej. Wniosek powinien być zwięzły, krótki i w precyzyjny sposób opisywać zakres podjętych przez nas działań. Należy również podkreślić, że wyczerpaliśmy wszelkie możliwości oraz napisać z jakich powodów uważamy, że stanowisko firmy pożyczkowej jest naszym zdaniem nie słuszne. Pomoc Rzecznika Finansowego jest całkiem bezpłatne. Wniosek oprócz wyżej wymienionych informacji powinien zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.

Wyczerpanie możliwości, złożenie reklamacji oraz złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego to czynności, które wiążą się z dużym nakładem czasu oraz dużym stresem dla pożyczkobiorcy. Aby tego uniknąć warto zaciągać zobowiązania tylko w pewnych i renomowanych instytucjach bankowych i pozabankowych.