Neo Bank – Lokaty Bankowe Neo Trio

Neo Bank - lokaty neo trio

Neo Bank – Lokaty Bankowe Neo Trio

Mniejsze instytucje bankowe w większym stopniu zabiegają o nowych klientów, a przykładem jest Neo Bank – Lokaty NeoTRIO.

Trudno się dziwić instytucjom bankowym, które funkcjonują już od wielu lat i posiadają bardzo dużą bazę stałych klientów, że nie wprowadzają często nowych promocji z wysokim zyskiem. Większe zdziwienie może budzić zachowanie owych klientów, którzy pozostają wierni swojemu banku, mimo iż nie jest on konkurencyjny względem innych banków. Lokaty bankowe Neo Bank należą do ofert, których instytucje finansowe silnie zabiegają o przychylność klientów. Lokaty NeoTRIO są połączeniem 3 depozytów, z których każdy dysponuje innym czasem trwania oraz odmienny poziomem zysków. Poszczególne części wchodzące w skład inwestycji to:

 

 

  • lokata na 3 miesiące, której zysk wynosi 8,00% brutto w skali roku ,
  • depozyt z czasem obowiązywania równym 6 miesięcy, zapewniający profity w wysokości 6% brutt w perspektywie roku,
  • lokata bankowa, której okres wynosi 12 miesięcy, charakteryzujący się odsetkami 5% brutto po roku.

Lokaty bankowe wchodzące w skład promocji Lokata NeoTRIO – Neo Bank, tworzą razem nierozerwalną całość, a poszczególne części w postaci depozytów nie mogą funkcjonować oddzielnie. Zysk z całej inwestycji po 12 miesiącach osiąga 5,68% brutto. Opisywane lokaty Neo Bank nie dysponują dzienną kapitalizacją, dlatego też nie ominie nas proces opodatkowania. Podatek Belki, który zostanie jeszcze odliczony wynosi 19% od wartości otrzymanych odsetek. Aby uruchomić promocję musimy dokonać wpłaty na wyznaczony rachunek w wysokości przynajmniej 500 zł. Następnie nasz kapitał zostaje podzielony na 3 lokaty bankowe. Najkrótszy depozyt otrzymuje 1/5 naszych pieniędzy. Lokata sześciomiesięczna, a także na czas 12 miesięcy zostają zasilone po równo po 2/5 kwoty zdeponowanych środków. Jeżeli nie wyrazimy naszej woli dotyczącej kontynuowania poszczególnych części lokaty NeoTRIO to każdy z okresów na 3, 6 i 12 miesięcy ulegnie automatycznemu odnowieniu. Po zakończeniu każdej z części możemy dokonać z niej wypłaty. Zrywając ofertę otrzymujemy jedynie 5% należnych odsetek oraz wpłacony kapitał.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Inteligo lokaty bankowe

Lokaty Bankowe Inteligo – Dobolokata

Dobolokata w Banku Inteligo pozwala zarobić do 5,59% netto w sali roku.

Zysk z lokaty Inteligo nie jest opodatkowany, ponieważ oferta została zbudowana w oparciu o kapitalizację dzienną. Dzięki temu codzienny zysk nie jest wysoki, a wykorzystanie luki w przepisach podatkowych pozwala na ominięcie podatku Belki. Odsetki Dobolokaty są różne w każdym z jej okresów trwania. 1 miesiąc pozwala zarobić 3,70% netto, co daje 4,57% brutto na zwykłej lokacie. Inwestycja 3 miesięczna charakteryzuje sie zyskiem 4,20% netto i odpowiednio 5,19% brutto na tradycyjnym depozycie. Dobolokata na 6 miesięcy oferuje 4,45% netto i 5,49% brutto. Od niedawna bank wprowadził 2 nowe długości lokowania na 9, a także 12 miesięcy.

Depozyt 9 miesięczny odznacza się zyskownością wynoszącą 5,24% netto, a 6,47% brutto. Ostatni i zarazem najdłuższy okres lokaty bankowe Inteligo został tak skonfigurowany aby klient mógł na nim zarobić 5,59% netto, czyli tyle samo co na tradycyjnej lokacie z oprocentowaniem 6,90% brutto. Szczególnie 2 ostatnie okresy zasługują na uwagę, gdyż ich oprocentowanie jest znacznie wyższe od zysków lokaty na krótszy czas. W przypadku zerwania depozytu bank zabierze nam 50% odsetek. Dzienne zyski trafiają na oddzielne konto oszczędnościowe, co pozwala na korzystanie z zysków od początku trwania oferty. W sytuacji kiedy wypłacimy odsetki z rachunku oszczędnościowego i dokonamy zerwania lokaty, bank pobierze karną opłatę z kapitału jaki wpłaciliśmy zakładając depozyt. Jeśli nasza Dobolokata dobiega końca możemy zdecydować się na jej automatyczne odnowienie, co należy zgłosić najpóźniej w przedostatnim dniu obowiązywania lokaty Inteligo. Z oferty możemy skorzystać tylko za pośrednictwem internetu. Bank wymaga posiadanie rachunku osobistego w Inteligo. Dobolokata może zostać założona przez osoby posiadające wspólne konto bankowe. Kwota maksymalna to 20000 zł dla oferty na czas 1, 3 i 6 miesięcy oraz 10000 zł w przypadku depozytu na 9 i 12 miesięcy. Najniższa wymagana przez bank suma to 1000 zł. Umożliwiono otwarcie większej liczby lokat, co pozwala na wpłacenie większej kwoty oszczędności.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Meritum Bank - lokata meritum zysku

Lokaty Meritum Zysku – Meritum Bank

Lokaty Meritum Zysku w Meritum Bank to możliwość zarobku aż 7,04% brutto w skali roku.

Tak wysokie odsetki są przypisane dla najdłuższej opcji lokaty Meritum Bank, która wynosi 2 lata. Lokata odznacza się codziennością kapitalizowania, a oprocentowanie netto w przypadku 24 miesięcy wynosi 5,40% rocznie. Oprócz wspomnianego i zarazem najdłuższego okresu Lokata Meritum Zysku w Internecie z kapitalizacją dzienną może być zawarta także na inną długość czasu. Pełną ofertę terminów wraz z ich zyskami prezentuje poniższe zestawienie.

  • 3 miesiące – 5,30% netto, odpowiada lokacie tradycyjnej na 6,59%,
  • 6 miesięcy – 5,50% bez podatku, tyle co na depozycie z podatkiem o oprocentowaniu 6,88%,
  • 9 miesięcy – zysk nominalny 4,70%, odpowiednik zwykłej lokaty 5,91%,
  • 12 miesięcy – 4,94% „na czysto” , jest to tyle samo, co 6,25% brutto, czyli przed opodatkowaniem,
  • 18 miesięcy – 5,11% netto, odpowiednik tradycyjnej oferty bez dziennej kapitalizacji z odsetkami równymi 6,56%,
  • 24 miesiące – 5,40% bez podatku, odpowiada standardowemu depozytowi z poziomem oprocentowania równym 7,04%.

Wypłacając wcześniej zdeponowane środki pieniężne przed zaplanowanym czasem zakończenia, narazimy się na zapłaceni kary, którą bank ustalił na 50 zł i nie może ona przekroczyć sumy zarobionych odsetek. Przedłużając lokatę na kolejny okres, stosowane są parametry jakie obowiązywały w pierwszym dniu odnowienia. Kapitał wraz z odsetkami z zakończonej lokaty zostanie przekazany na nowy depozyt. Lokaty bankowe Meritum Zysku mimo ograniczenia środków maksymalnych do 10000 zł, pozwalają zainwestowanie niemal dowolnej kwoty, ponieważ wtedy pieniądze zostaną rozdzielona pomiędzy większą liczbę depozytów. Każdy klient posiada nielimitowaną ilość lokat Meritum jaką może założyć. Z oferty skorzystamy za pośrednictwem strony internetowej banku. Proces otwarcia depozytu jest bardzo prosty. Wystarczy prawidłowo wypełnić wniosek i odebrać pocztę elektroniczną na adres której bank prześle nam wiadomość z numerem konta na jakie należy dokonać wpłaty. Wystarczy wykonać przelew. Po zaksięgowaniu wpłaty promocja zostaje aktywowana na dowód czego otrzymujemy potwierdzającą wiadomość e-mail.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
BZWBK lokata codziennie zarabiająca

Lokata Codziennie Zarabiająca – BZWBK

Lokata Codziennie Zarabiająca BZWBK – czy warto?

Niemal każdy bank posiada lokaty bankowe zapewniające codzienną kapitalizację zysków.
Lokaty BZWBK – Lokata Codziennie Zarabiająca, jak sama nazwa sugeruje, także może się pochwalić dopisywaniem odsetek w odstępie każdego dnia. W wyniku zastosowania powyższego rozwiązania lokata zarabia codziennie dla nas odsetki, które są wolne od podatku od zysków z rynków kapitałowych wynoszącego 19%. Podatek belki, o którym jest mowa, w przypadku lokaty bankowej zostaje naliczony wtedy, gdy dzienna kwota zysków przekroczy 2,49 zł. Przepisy ordynacji podatkowej określające sposób zaokrąglania do całych złotych powodują, że poniżej 2,50 zł nie zapłacimy podatku.

Trwają już prace rządowe nad uszczelnieniem systemy podatkowego, ale póki co warto jeszcze wykorzystać zalety częstego dodawania zysków. Lokata Codziennie Zarabiająca może zostać aktywowana na czas 3 miesięcy. Oprocentowanie zaoferowane przez bank wynosi 4,43% netto w stosunku rocznym. Jest to tyle samo co 5,50% na tradycyjnej lokacie. Najniższa kwota jak jest akceptowalna przez lokaty BZWBK jest równa 1000 zł. Aby nie przekroczyć wspomnianej kwoty 2,49 zł dziennego zysku z jednej lokaty, suma maksymalna jest ograniczona do 20000 zł. Nie jest to przeszkodą do ulokowania znacznie wyższego kapitału. Wystarczy, że podzielimy nasze środki pomiędzy większą liczbę Lokat Codzienni Zarabiających. Depozyt nie pozwala na jego ponowne założenie po zakończeniu trzech miesięcy. Czytając regulamin lokaty Banku Zachodniego w zakresie wypłacenia pieniędzy przed czasem, znajduje się zapis o pobieranej w takiej sytuacji karze. Wysokość opłaty jest równa całej kwocie uzyskanych odsetek. Zrywając lokatę bank odda nam przekazane środki bez wypłaty odsetek. Walutą jaką możemy przekazać na założony depozyt jest polski złoty. Bank Zachodni WBK kieruję swoją propozycję do osób indywidualnych. Bank posiada również Lokatę Codziennie Zarabiającą, którą możemy założyć na czas 1 dnia. Depozyt po każdym dniu ulega odnowieniu, aż do złożenia przez nas odpowiedniej dyspozycji. W tym przypadku dokonując zamknięcia depozytu z dnia na dzień nie stracimy zysków. Oprocentowanie, w przypadku lokaty z czasem trwania jeden dzień, wynosi 3,75% netto rocznie i jest stałe.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Getin Bank - lokata sierpnia

Lokata Sierpnia – GetinBank

Co obiecują lokaty GetinBank?

Lokata Sierpnia GetinBank ruszyła już od 1 sierpnia. Od pewnego czasu Getin Bank przyzwyczaił nas do aktywowania nowych promocji przy rozpoczęciu miesiąca.Lokata sierpnia, tak jak w przypadku poprzednich promocji swoją nazwą nawiązuje do aktualnego okresu kalendarzowego. Lokaty GetinBank taki sposób nadawania nazw zapoczątkowały Lokatą Kwietnia. Ówczesna promocja opiewała na czas 2 miesięcy. Obecnie okres lokowania uległ wydłużeniu i aktualnie wynosi 4 miesiące. Promocja przeznaczona jest dla osób indywidualnych, które zamierzają zdeponować oszczędności na nie długi okres czasu. Lokat sierpnia dysponuje dziennym naliczaniem odsetek w wyniku czego taka konstrukcja pozwala na uzyskiwania dobowych odsetek o wartości do 2,49 zł.

Zastosowanie zasady zaokrąglania kwoty podatku do całych złotych, przy jej obliczaniu, sprawia że ominie nas konieczność zapłacenia podatku Belki. Rząd już pracuje nad zmianami w ordynacji podatkowej mającymi na celu stosowanie zaokrąglania do pełnych groszy, a nie tak jak obecnie całych złotówek. Lokata GetinBank w sierpniu utrzymała ten sam poziom zysków, który wynosi 5,70% netto w ujęciu rocznym. Jest to tyle samo, co na tradycyjne lokacie z zyskiem 7% brutto rocznie. Maksymalna wysokość zasilenia pojedynczej Lokaty Sierpnia wynosi 14500 zł. Minimum, jak najczęściej ma to miejsce to 1000 zł. Większa kwota może być podzielona na większą liczbę lokat GetinBank. Promocją są objęte tylko nowe środki. Oznacza to, iż na lokaty GetinBank można wpłacić oszczędności, których wartość przewyższa stan salda z dnia 27.06.2011 r. Oczywiście powyższe ograniczenie nie dotyczy nowych klientów. Dla osób posiadających wyższe kwoty, lokata sierpnia GetinBank przygotowała wyższe oprocentowanie, które wynosi:

– 5,76% od 100 tys. zł,

– 5,84% od 200 tys. zł,

– 5,88% powyżej 500 tys. zł.

Lokata sierpnia oferuje stałe oprocentowanie zysków podczas obowiązywania umowy. Odnowienie jest możliwe, ale na mniej korzystnej lokaty standardowej. Zerwanie lokaty przed wyznaczonym terminem powoduje utratę wszystkich odsetek.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Idea Bank lokata na dobry początek

Lokata na Dobry Początek – Idea Bank

W Idea Banku dostępna jest Lokata Na Dobry Początek z dzienną kapitalizacją odsetek.

W ostatnich miesiącach można zauważyć wzmożone działania banków mające za zadanie przyciągnąć nowe osoby do założenia lokata bankowych, a nierzadko pozyskania stałych klientów na swoje usługi. Lokata Na Dobry początek, jak sama nazwa podpowiada, ma być ciekawą ofertą na początek współpracy z bankiem. Czy lokaty bankowe Idea Bank mogą stanowić ofertę przeznaczoną na dobry początek lokowania oszczędności? Lokata Na Dobry Początek jest wybitnie korzystnym rozwiązaniem pozwalającym na wpłacenie kapitału w zamian za jego oprocentowanie. Jednak nie jest to promocja bez wad.

O ponadprzeciętnej atrakcyjności depozytu świadczy jego wartość oprocentowani jakie oferuje bank. Jest to 6,44% netto rocznie co oznacza, że aby zdobyć podobny poziom zysków na zwykłej lokacie, musiałaby ona dysponować oprocentowaniem 8% brutto w skali roku. Lokaty Na Dobry Początek zapewniają to co najlepsze, czyli wysoki zysk, brak podatku od zysków kapitałowych, a także krótki okres deponowania. Pieniądze na lokaty Idea Bank możemy wpłacić na czas 2 miesięcy, przy czym podlegają one stałemu oprocentowaniu zysków. Idea Bank kieruje swoją promocję do osób, które dotychczas nie korzystały z jego usług. Z oferty nie mogą skorzystać już istniejący klienci, a jedynie nowi. Dla wielu osób ograniczeniem może być maksymalna wartość środków, które możemy zdeponować na depozycie. Kwota ta wynosi 10000 zł. Banku pozwala na otwarcie wyłącznie jednej lokaty. Nie zastosowano w tutaj często stosowanego mechanizmu w przypadku lokat z kapitalizacją dzienną, pozwalającego na założenie większej ilości depozytów, a tym samym wpłacenie wyższej sumy. Za to kwota minimalna jest standardowa – wynosi 1000 zł. Na pochwałę zasługuje fakt, iż mimo jasnego przeznaczenia promocji dla nowych klientów, to nie wprowadzono wymogu otwarcia rachunku bankowego razem z lokatą. Jest to tak zwana sprzedaż wiązana, która jest często stosowana na rynku usług finansowych. Brak wymogu założenia rachunku osobistego sprawia, że oferta powinna być korzystna dla wszystkich osób, które mają zamiar zainwestować w najbliższym czasie kwotę do 10 tys. zł.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Polbank - lokata wyjątkowa

Polbank – Lokata Wyjątkowa – Promocja

Lokata Wyjątkowa w Polbanku jest wyżej oprocentowana niż dotychczas.

Na czas promocji odsetki wynoszą 7,30% brutto. Lokata Wyjątkowa jest kapitalizowana jednorazowo po zakończeniu okresu na jaki założyliśmy depozyt. Polbank przewidział wyłącznie jedną długość okresu lokowania środków, która wynosi 5 miesięcy. Minmo braku zastosowania w konstrukcji lokaty bankowe Wyjątkowe naliczania zysków po każdej dobie, promocja radzi sobie dobrze w porównaniu z konkurencją. Wśród ofert na okres 3, 4, a także 6 miesięcy depozyt wypada bardzo dobrze. Obecni klienci banku, aby skorzystać z depozytu, muszą spełnić warunek jakim jest możliwość wpłacenia tylko świeżego kapitału.

Aby było możliwe określenie nowych środków bank dokonuje dodania wszystkich naszych pieniędzy przetrzymywanych na rachunkach depozytowych. W ten sposób wyliczone jest saldo oszczędności dla każdego klienta, a nowe środki stanowią kwotę powyżej wartości salda. Zsumowania naszych oszczędności odbywa się według stanu na dzień 31 lipca 2011 r. Również w stosunku do osób, które zamierzają skorzysta z usług Polbanku po raz pierwszy i dokonać założenia lokaty Polbank. Nowi klienci są zobowiązani dodatkowo do założenia razem z lokatą rachunku bankowego. Oprocentowani w wysokości ponad 7% brutto obowiązuje w okresie promocyjnym. Natomiast standardowa wartość zysków oferowana przez Lokatę Wyjątkową wynosi 5,60% brutto w skali roku. 5,70% brutto w ujęciu rocznym możemy otrzymać w zamian za wpłacanie kwoty powyżej 100 tys. zł. Suma minimalna jest wysoka, ponieważ została określona przez bank na 10000 zł. Maksymalną wartość Lokaty Wyjątkowej ograniczono do 500 tys. zł. Depozyt możemy bez żadnych przeszkód automatycznie odnowić. Jeśli wcześniej dokonamy zerwania lokaty przed nadejściem terminu jej zakończenia, to bank wypłaci nam wtedy 20% kwoty z należnych nam odsetek. Nie jest to rozwiązanie bardzo krzywdzące dla klienta, gdyż inne banki bardzo często przy zaistnieniu takiej sytuacji całkowicie pozbawiają nas wszystkich odsetek uzyskanych od pierwszego dnia trwania depozytu. Lokata Polbanku może zostać nazwana mianem Wyjątkowej, ale tylko w czasie obowiązywania podwyższonego oprocentowania, dlatego że wtedy może konkurować z ofertami innych banków.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Pekao SA - lokaty

PKO SA – Lokaty

Oferta produktów oszczędnościowych banku PKO SA lokaty, jest szczególnie rozbudowana.

Bank jako jeden z nielicznych dysponuje szerokim wachlarzem ofert. Dostępne są między innymi lokaty standardowe, internetowe, rentierskie czy negocjowane. PKO SA lokaty z progresją charakteryzują się tym, iż oprocentowania w każdym następnym miesiącu jest coraz wyższe. W pierwszym miesiącu otrzymamy 3,20% brutto na depozycie 9 miesięcznym lub 3,20% brutto przy czasie trwania 13 miesięcy. Natomiast w ostatnim miesiącu zysk wnosi 8% brutto. Lokaty bankowe PKO SA progresywne umożliwiają inwestycję na 9 i 13 miesięcy. Zarówno krótszy jak i dłuższy okres lokowania wiąże się z taki samym poziomem oprocentowania, który wynosi 4,70% brutto.

Co bardzo ważne, po 3 miesiącu lokata dynamiczna może zostać zamknięta przez klienta bez straty odsetek. Natomiast jeśli zerwiemy depozyt prze 3 miesiącem jego trwania, to bank pozbawi nas całej puli odsetek. Zyski ulegają kapitalizacji co miesięcznej. Klient przy zakładaniu depozytu może zdecydować, czy po końcu okresu lokowania lokata ma ulec automatycznemu odnowieniu. Lokaty internetowe w banku PKO SA nazywają się E-lok@ta. Założenia ich można dokonać jedynie za pośrednictwem sieci internet. PKO SA lokaty internetowe udostępniają szeroką gamę okresów przechowywania kapitału. Bank pozwala na wpłacenie oszczędności na 10, 30, 60, 90, 120, 180 i 360 dni. Najdłuższy czas inwestowania pozwala cieszyć się zyskiem w wysokości 2,70% brutto. Minimalna kwota depozytu, jak jest potrzebna w celu uruchomienia oferty, wynosi 1000 zł. Dodatkowo internetowe lokaty PKO SA pozwalają na otrzymanie bardziej korzystnych zysków w zamian za ulokowanie wyższej kwoty pieniędzy. Wyższa wartość odsetek obowiązuje od sumy 49999,01 zł. Największe profity dostaniemy wpłacając przynajmniej 99999,01 zł. Każda kolejna grupa kwotowa pozwala na otrzymanie oprocentowania wyższego względem poprzedniej o ok 0,3%.

Rentierska lokata bankowe w PKO SA otwierana jest od kwoty 10000 zł. Długość okresu jej obowiązywania wynosi 12 miesięcy i jest automatycznie odnawiana na kolejny rok po jej zakończeniu. Ważną zaletą tej oferty jest to, że bank będzie wypłacał nam okresowo zyski. To jak często mamy otrzymywać odsetki możemy wybrać sami. Do dyspozycji mamy 1 lub 3 miesiące. W przypadku cyklu 3 miesięcznego bank oferuje oprocentowanie 2,25% brutto, a dla wypłat co miesiąc 2,15% brutto.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
BGŻ lokata szybkorosnąca

BGŻ – Lokata Szybko Rosnąca

Jak wygląda Lokata Szybko Rosnąca w Banku BGŻ?

BGŻ Lokata Szybko Rosnąca należy do wąskiej grupy depozytów, których oprocentowanie rośnie wraz z czasem trwania.

Lokata BGŻ zapewnia dwunastomiesięczny czas oprocentowanie wpłaconych oszczędności. Odsetki zaczynają się od 2% za pierwszy miesiąc do 10% w ostatnim miesiącu. Przy tego typu depozytach niezwykle ważne jest sprawdzenie ile wynosi średnie oprocentowanie za cały okres. Tak naprawdę to odsetki oferowane w poszczególnych miesiącach nie mają większego znaczenia. Co z tego że na przykład mamy możliwość zarobienia 18% w ostatnim okresie jak w pierwszych miesiącach oprocentowanie jest bliskie zeru, a średni poziom zysków plasuje tą ofertę zdecydowanie poniżej przeciętnej. Oprocentowanie za cały czas trwania lokaty Szybko rosnącej wynosi 4,59% jeszcze przed opodatkowaniem. Promocja charakteryzuje się kapitalizowaniem odsetek w cyklach miesięcznych.

BGŻ lokaty szybkorosnące zapewniają brak anulowania odsetek w sytuacji przedwczesnej wypłaty zgromadzonych środków. Jest to bardzo istotna informacja zwłaszcza dla osób, które nie są pewne swoich przyszłych finansów. Przy pomocy lokaty BGŻ możemy wpłacić swoje wszystkie oszczędności, a w sytuacji awaryjnej można sięgnąć po kapitał zgromadzony na lokacie bez straty zysków. Najmniej korzystne jest zerwanie umowy lokaty bankowej w jej końcowym okresie obowiązywania. Wtedy zyski są najwyższe i to w tym czasie wypracowywana jest większość odsetek. Depozyt może być założony już od 1000 zł. Aby skorzystać z promocji wymagana jest nasza obecność w banku lub skorzystanie z usługi TeleBGŻ.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Alior Bank - lokaty bankowe

Lokaty – Alior Bank

Lokaty Alior Bank posiadają w swojej ofercie zarówno standardowe lokaty terminowe, jak i lokaty kapitalizowane każdego dnia.

W chwili obecnej, aby liczyć się w grupie banków z najwyższymi odsetkami konieczne jest takie przygotowanie oferty, aby jej konstrukcja opierała się o codzienne dopisywanie odsetek. Tylko taka budowa promocji pozwala na ucieczkę od przymusu zapłaty podatku Belki. Lokaty Alior Bank z kapitalizacją dobową umożliwiają zdeponowanie oszczędności na czas 180 dni, 2 lata i 9 miesięcy. Aby zabezpieczyć się przed przekroczeniem wartości dzienny odsetek, które spowodują potrącenie podatku od zysków kapitałowych, zastosowano ograniczenie najwyższej sumy jaka może być wpłacona na lokatę Alior Bank.

Dla 180 dni jest to 20225 zł. Okres dwuletni zawiera ograniczenie kwoty do 16850 zł. Lokata dziewięciomiesięczna wiąże się z maksymalną wartością środków pieniężnych nie przekraczających 18060 zł. Niezbędną kwotą do założenia lokaty Alior Bank jest 1000 zł. Oprocentowanie lokaty Alior Bank prezentuje się następująco:

– 180 dni: 4,35% netto w sali roku, jest to tyle co na tradycyjnej lokacie z oprocentowaniem 5,50%,

– 2 lata: zysk nominalny wynosi 4,90% w ujęciu rocznym, co daje odsetki na poziomie standardowej lokaty z profitami wynoszącymi 6,36%,

– oferta na 9 miesięcy: zapewnia zarobek bez podatku równy 4,86% rocznie, odpowiadający zwykłemu depozytowi o zyskowności 6,10%. Przedwczesne wypłacenie pieniędzy oznacza utratę 50% wypracowanych zysków. Lokatę założymy w placówce bankowej, a także w domu za pośrednictwem komputera z dostępem do internetu.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zarabianie na pożyczkach to nie ściema!

Wiele osób myśli, że na pożyczkach można tylko stracić. Wciąż pokutuje dawno nieaktualny przesąd o olbrzymich odsetkach, …

Lokaty bankowe godne uwagi

Lokaty Bankowe Godne Uwagi

Depozyty są nadzwyczaj pewną postacią zarabiania kapitału, bowiem ich poziom oprocentowania jest z góry scharakteryzowane …

analiza lokat bankowych

Lokaty Bankowe – Analiza

Oferując jegomościom na lokacie 6 miesięcznej na ilustracja 6,5 procenta, pula dokłada aż do ptaszka nie licząc.