Neo Bank - lokaty neo trio

Neo Bank – Lokaty Bankowe Neo Trio

Mniejsze instytucje bankowe w większym stopniu zabiegają o nowych klientów, a przykładem jest Neo Bank – Lokaty NeoTRIO.

Trudno się dziwić instytucjom bankowym, które funkcjonują już od wielu lat i posiadają bardzo dużą bazę stałych klientów, że nie wprowadzają często nowych promocji z wysokim zyskiem. Większe zdziwienie może budzić zachowanie owych klientów, którzy pozostają wierni swojemu banku, mimo iż nie jest on konkurencyjny względem innych banków. Lokaty bankowe Neo Bank należą do ofert, których instytucje finansowe silnie zabiegają o przychylność klientów. Lokaty NeoTRIO są połączeniem 3 depozytów, z których każdy dysponuje innym czasem trwania oraz odmienny poziomem zysków. Poszczególne części wchodzące w skład inwestycji to:

 

 

  • lokata na 3 miesiące, której zysk wynosi 8,00% brutto w skali roku ,
  • depozyt z czasem obowiązywania równym 6 miesięcy, zapewniający profity w wysokości 6% brutt w perspektywie roku,
  • lokata bankowa, której okres wynosi 12 miesięcy, charakteryzujący się odsetkami 5% brutto po roku.

Lokaty bankowe wchodzące w skład promocji Lokata NeoTRIO – Neo Bank, tworzą razem nierozerwalną całość, a poszczególne części w postaci depozytów nie mogą funkcjonować oddzielnie. Zysk z całej inwestycji po 12 miesiącach osiąga 5,68% brutto. Opisywane lokaty Neo Bank nie dysponują dzienną kapitalizacją, dlatego też nie ominie nas proces opodatkowania. Podatek Belki, który zostanie jeszcze odliczony wynosi 19% od wartości otrzymanych odsetek. Aby uruchomić promocję musimy dokonać wpłaty na wyznaczony rachunek w wysokości przynajmniej 500 zł. Następnie nasz kapitał zostaje podzielony na 3 lokaty bankowe. Najkrótszy depozyt otrzymuje 1/5 naszych pieniędzy. Lokata sześciomiesięczna, a także na czas 12 miesięcy zostają zasilone po równo po 2/5 kwoty zdeponowanych środków. Jeżeli nie wyrazimy naszej woli dotyczącej kontynuowania poszczególnych części lokaty NeoTRIO to każdy z okresów na 3, 6 i 12 miesięcy ulegnie automatycznemu odnowieniu. Po zakończeniu każdej z części możemy dokonać z niej wypłaty. Zrywając ofertę otrzymujemy jedynie 5% należnych odsetek oraz wpłacony kapitał.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...